Celapot เซลาพอต ศิลาดล พ็อตเทอรี่ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล ผลิตภัณฑ์ศิลาดล ร้านขายศิลาดล เซรามิกสีเขียว เซรามิก ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เชียงใหม่ศิลาดล ศิลาดล เครื่องเคลือบศิลาดล จาน ชาม แก้ว เซรามิค เซรามิคลําปาง ขายส่งเซรามิค เซลาดอน เชียงใหม่ศิลาดล เซรามิก เครื่องปั้นดินเผาของตกแต่งบ้าน แจกัน ถ้วย ของฝาก ของที่ระลึก ไทย ปั้น เผา

  


 

                 เครื่องปั้นดินเผา มีความผูกพันกับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เพราะมนุษย์ได้ใช้เป็นเครื่องใช้ไม้สอยในการดำรงชีวิตประจำวันที่จำเป็นมากอย่างหนึ่งของมนุษย์

            เครื่องปั้นดินเผาของไทย มีการจำแนกออกตามอายุความเก่าแก่ของแห่งที่พบ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนศิลาดลในประเทศไทย เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อหิน (Stoneware) เคลือบสีเขียวไข่กา                    ศิลาดล มาจากคำภาษาอังกฤษสันสกฤต คำว่า " ศิลา " แปลว่าหิน " ดล " แปลว่าเขียว รวมกันแปลว่าหินสีเขียว เนื่องจากมนุษย์พยายามที่จะเลียนแบบให้เหมือนหยกในธรรมชาติ โดยที่หยกได้รับความนิยมว่าเป็นหินธรรมชาติที่แข็งแกร่งสวยงาม และมีความเชื่อเรื่องนำโชคลาภ

                ลักษณะเด่นของศิลาดล ( celadon ) เป็นเคลือบใสสีเขียวหยกมองทะลุเนื้อดินได้ ผิวเคลือบจะราน แตกลายงาบนตัวเคลือบ เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เผาด้วยความร้อนสูง เคลือบด้วยวัสดุธรรมชาติ             ในปัจจุบันการผลิตงานศิลาดลเริ่มเป็นงานที่หาได้ยาก เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตเริ่มหายาก ประกอบกับการสืบสานการเผางานศิลาดลโดยใช้น้ำเคลือบโบราณนั้น ต้องใช้ประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะบุคคล ส่วนการออกแบบชิ้นงานในปัจจุบันเริ่มมีหลากหลายขึ้น ส่วนใหญ่ยังผลิตแบบดั้งเดิมโดยใช้ฝีมือแรงงาน ใช้เครื่องจักรในการผลิตน้อย และน้ำเคลือบใช้สูตรโบราณจากขี้เถ้าไม้ยืนต้นจากไม้ก่อและไม้รกฟ้า มาผสมกับดินผิวหน้านา จึงถือได้ว่าเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตศิลาดลแบบดั้งเดิม ที่อนุรักษ์ความงามของศิลปะสมัยสุโขทัยไว้

                    เมื่อต้นปี 2560 Celapot (เซลาพอต) เริ่มก่อตั้งโดยคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดอยากทำผลิตภัณฑ์ศิลาดลรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประกอบกับทางCelapotมีช่างที่มีประสบการณ์และฝีมือในการทำศิลาดลแบบโบราณนานกว่า 30 ปี ซึ่งยังคงใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด แม้ในปัจจุบันแทบไม่มีใครสามารถทำได้ เนื่องด้วยวัสดุในการทำนั้นค่อนข้างจำกัดและเริ่มหายาก เมื่อเทียบกับงานศิลาดลในปัจจุบันเริ่มมีการใช้สารเคมีมาใส่ในน้ำเคลือบมากขึ้น เพื่อให้ได้สีเขียวเหมือนธรรมชาติ
อีกทั้งทางCelapot เน้นลวดลายและสีสันที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทย โดยช่างฝีมือที่เน้นความละเอียดประณีต และชิ้นงานที่คัดสรรคุณภาพทุกชิ้นงาน

           “Celadon earthenware, the legendary and valuable handicraft. The cultural identity and geographical indication of Chiang Mai Province, Thailand”
The green color like natural jade and charming craze texture is the characteristic that has been inherited from the past to the present.

               Celapot molds and decorates their products with meticulousness in every step by skilled artisans. These pieces of work are coated with original-formula of natural coating water from particular local sources in Chiang Mai Province, and their values are increased by adding exquisite and colorful painting designs on them. Those designs tell many stories, ways of life, and cultures through these earthenware products.

               Celapot intends to inherit the arts and cultures, combined with the development of the celadon pottery pattern to remain in Thailand.

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
084407